Kivitelezés

Vízellátás – csatornázás

Telekhatáron belüli-épületen kívüli munkák végzése víz nyomóvezeték hálózatok-, locsolóhálózatok-, tüzivíz hálózatok fektetése a hagyományos horganyzott acélcső anyagtól a legmodernebb műanyag rendszerekig a megrendelő igénye szerint. Az épületen kívüli hálózatok a telekhatáron belül elhelyezett vízmérő aknában való szerelését, és szükség esetén külső tűzcsapok beépítését is tartalmazzák. szennyvíz csatornázás gravitációs és nyomott hálózatokkal a szükséges tisztitó aknákkal, műtárgyakkal kompletten különböző anyagokból. A tokos illesztésû illetve a hegesztett kötésű műanyag hálózatokkal, valamint speciális igényeket kielégítő zsíros illetve magas hőmérsékletű közegek szállítására alkalmas csőrendszerekkel. csapadékvíz elvezetés gravitációs szívott és nyomott rendszerekkel, műtárgyakkal beleértve csapadékvíz tárolást locsolási célú felhasználásra illetve szürkevíz hasznosítással is. 

Épületen belül elvégezzük a víz-szennyvíz-csapadékvíz-tüzivíz hálózatok alap-, felszálló-, ágvezetékek szerelését beleértve az egyes rendszerelemek, szűrők, nyomáscsökkentők, tárolók, szerelvények beépítését továbbá a berendezések, szaniterek, csaptelepek, tűzcsapok felszerelését. A rendszerek minőségét a megrendelő igénye alapján alakítjuk ki és lehetőséget biztosítunk az esztétikai igények szerint a berendezések szakkereskedőnél történő kiválasztására. A kivitelezés előtt és alatt készek vagyunk javaslatot tenni a víztakarékos szerelvények beépítésére valamint a korszerű használati melegvíz előállító rendszerek kialakítására például napkollektorral vagy hulladék hővel történő termelésre.Az épületen belüli víz csőhálózatokat a hagyományos fém alapanyagú rendszerektől (horganyzott acél, réz, stb.) és a korszerű műanyag-, illetve többrétegű csőrendszereken keresztül a rozsdamentes csőhálózatokig alkalmazzuk.

A lefolyó rendszereket gravitációs szívott és nyomott hálózatokból alakítjuk ki. Általában különböző műanyagokat, és igény esetén öntöttvas csőalapanyagokat is alkalmazunk. Fokozottan vesszük figyelembe az akusztikai követelményeket, és a helyi adottságoknak megfelelő legkedvezőbb zajszigeteléseket alkalmazzuk.

 

Gázellátás

A vezetékes földgáz biztosítja a jelenlegi magyarországi épületállomány jelentős részénél a hőenergia ellátást, azaz a fűtési energia-használati melegvíz termelés és technológiai hőigény előállítására szolgál.

Napjainkban a klímatechnikában a hűtési energia előállítására valamint elektromos energia termelésére is használják. A földgáz meghatározó energiatermelő közeg lesz még a közeljövőben is.

A gázhálózat kialakítását elvégezzük a telekhatáron belül elhelyezendő nyomáscsökkentő-mérőn és csővezetéken át a teljes belső hálózatig. Komplett gázüzemű kazántelepeket valósítunk meg a beruházás méreteihez igazítva. A kazánok égéstermék elvezető kéményeit az adott helyszínen érvényes előírásoknak megfelelően illesztjük a kazán berendezésekhez.

Szükség esetén a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően méretezzük és aktív vagy passzív hangcsillapítókat alkalmazunk. A kazánok kiválasztásánál támogatjuk az alacsony hőmérsékletű vagy kondenzációs technikával üzemelő zárt égésterű nagy hatásfokú berendezéseket. A földgáz gyakori költségkímélő és jelentős felhasználási területe a konyhai alkalmazás. Ez megvalósul lakóépületekben és a kommunális épületek nagykonyháiban is. Nagykonyhai alkalmazás esetén a konyhatechnológiai berendezésekkel együtt komplett rendszereket építünk ki.

 

Központi fűtés – hűtés

Az épületek egyik legfontosabb funkcionális meghatározója a központi fűtés-hűtés rendszer. Ez biztosítja az épület állagvédelmét, az épületben tartózkodók kellemes komfortját és az egyes berendezések üzembiztosságát. A fűtési energia előállítása, továbbítása, szabályozása a hőközpontban történik. A hőközpontot tekinthetjük az épület egyik szívének. Az ide beépített berendezések és szerelvények minősége és hatásfoka jelentősen befolyásolja az épületgépészeti rendszer üzemköltségét. A szivattyúzási munka csökkentése az elkövetkezendő fejlesztési feladatok egyike, mellyel jelentős energia megtakarítás érhető el.

A fűtési rendszerek csőhálózatát a hagyományos fekete acélcső-, rézcső-, többrétegű- és műanyagcső anyagokból szereljük, és optimális hőszigeteléssel látjuk el. A rendszerek végpontjain alkalmazott hőleadók lehetnek a hagyományos gravitációs - konvektív hőleadók (radiátor, padlókonvektor), a sugárzás segítségével történő hőleadással üzemelő hőleadó (padlófűtés, falfűtés, mennyezetfűtés), vagy a kényszerített áramlással üzemelt hőleadók (padlókonvektor, klímakonvektor, fűtőgerenda). Cégünk az épület rendeltetésének-, és a megrendelő igényének megfelelő hőleadó rendszert javasolja kiépíteni. A hőleadók szabályozását a megrendelő által meghatározott egyéni vagy csoport igényeknek megfelelően alakítjuk ki.

A hűtési rendszereket a fűtési rendszerekkel analóg módon kell kiépíteni. Az igényeknek megfelelő hűtési energia előállítása napjainkban a legtöbb esetben hagyományos módon elektromos energiával működő folyadékhűtővel, gázzal illetve megújuló energiával üzemeltetett hőszivattyúval történhet.

Cégünk szívesen ad tanácsot az optimális rendszer kiválasztása tekintetében. Előnyben részesítjük a lehetséges hővisszanyeréseket illetve a fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmas berendezéseket. Ilyenek például a gázzal üzemelô fűtő-hűtő rendszerek vagy egyes esetekben célravezető a levegő természetes hűtőhatását alkalmazó kompresszoros üzem nélkül működő berendezések. A hűtési hőleadók tekintetében az igényszintnek legmegfelelőbbet javasoljuk beépíteni. A ventilátoros hőleadókon keresztül a hűtőgerendás rendszereken át a sugárzással üzemelő rendszerek teljes spektrumát kínáljuk megrendelőinknek. A legfontosabb szempontok figyelembe vételét az energia felhasználás és bekerülési költségen túlmenően ajánljuk súlyozottan, így a külső környezetterhelő zajosságot, a belső zajterhelést, a hőérzet kényes kérdését, az egyén vagy közösség számára fontos szabályozhatóságot. A hálózatok anyaga megegyezik a fűtési hálózatéval, de párazáró szigeteléssel szerelve. Meglévő épületekbe utólagosan beépíteni kívánt rendszerek esetében szakszerûen a legkevesebb rombolással kialakítható berendezést javasoljuk beépíteni.

 

Szellőzés

Az energia fogyasztás csökkentése érdekében napjainkban az épületek hőszigetelésének javításával az épületek természetes légáteresztési képessége is jelentősen csökken. Ezért a legegyszerűbb lakóépületek sem valósulnak meg szellőztető berendezések nélkül. A szellőzés jelentős energiafogyasztó, ha nem körültekintően valósulnak meg. A rendszerekbe hővisszanyerőket építünk be, és ezzel energia fogyasztás, költségmegtakarítás érhető el. A szellőzés egyébként általában az épületek állagvédelmét, és a benntartózkodó emberek biológiai igényét biztosítja. Cégünk megvalósítja a külső levegő beszívásától a légkezelésen keresztül az elhasznált levegő kidobásáig a teljes légtechnikai rendszert. A szellőztető berendezések akkor felelnek meg az elvárásoknak, ha azokról tudomást sem lehet venni, azaz eltakartak, és mégis biztosítják a huzatmentes légátöblítést. Az egyes helyiségekben megjelenő rendszerelemek kiválasztásánál figyelembe vesszük a belsőépítészeti igényeket is. A légtechnikai rendszerek légfűtésként-léghűtésként is üzemeltethetők és egyéb célokat is szolgálhatnak.Így például tűz esetén biztosítják a füstelvezetést, az egyes helyiségek közötti nyomáskülönbséget, nagykonyhai elszívást valamint a levegőben lévő gázok és szilárd szennyező anyagok eltávolítását. Cégünk a komplett rendszereket a megrendelő igényének, és a helyi adottságoknak megfelelően valósítja meg.

 

Sprinkler, tűzvédelem

Az épületek engedélyezési eljárásának egy fontos állomása a tűzvédelmi hatóság előírásainak való megfelelés. A jelentősebb méretű-, illetve a tűzvédelmileg érzékeny épületekre tűzoltó rendszereket írnak elő. Ezek több típusát is kivitelezzük a tervezéstől, az engedélyezésen át a hatóság számára való átadásig. Ezek többnyire vízzel oltó automatikus berendezések, közismert néven sprinkler rendszerek, melyet ha igény van rá, fagyveszélyes helyre is telepítünk úgynevezett száraz kivitelben. A vízzel oltó berendezések közül segítjük a megrendelőt a legoptimálisabb kiválasztásában.
Így például a palettán szerepelhet vízköddel oltó berendezés, nyitott szórófejes rendszer vagy sűrített sprinkler fejjel tűzszakasz határ leválasztás céljából kialakított változat. Ahol a vízzel oltást a technológia nem teszi lehetővé, ott a gázzal oltó rendszert javasoljuk.

A tűzvédelem területéhez szorosan illeszkednek a nagyobb épületeknél a tűzszakasz határon való csőátvezetések megoldása, valamint az egyes épületgépészeti hálózatok tűz ellen való megvédésének tárgyköre. Ezeken a területeken a szakszerû megoldási javaslatokon túlmenően a megrendelőinket tanácsadással is segítjük.

 

Technológiai szerelések

Az ipari épületekben a gépészeti technológiai szerelések széles spektrumát végzi cégünk. A megrendelő speciális igényével egyeztetjük a beépítendő rendszerek anyagait. Az elmúlt időszakban megvalósítottunk technológiai rendszereket fekete acélcsővel, rozsdamentes acélcsővel, rézcsővel, műanyagcsővel. Ilyen rendszerek voltak például a sűrített levegô hálózatok, vákuum hálózatok, gázhálózatok, nagynyomású vízhálózatok, hőelvezető szellőző hálózatok.

Cégünk nagy tapasztalatokkal rendelkező munkatársai alkalmasak e magas minôségű követelményeknek is megfelelő szerelések elvégzésére.